leporellos

En leporello er en bok/brosjyre som brettes sammen som et trekkspill. Begrepet stammer fra Mozarts opera Don Giovanni hvor tjeneren Leporello førte et langt register over sin herres eskapader.  Her bruker jeg tekstile småbilder,  gjerne UFOs og sampler, som settes sammen i en leporello.